Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Kontaktandmed

Aadress: Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn
Telefon: 640 4390
E-post: gis@tallinnlv.ee
Veeb: http://www.tallinn.ee/ehitus

Metaandmed

Muud teemad: Tallinna aluskaart - WMS
 

Geoandmete ülevaade

Geoandmed: http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Teenused-1-6
Kirjeldus: Ameti peamised ülesanded on:
1) linna ruumilise arengu ja planeerimise ühtse strateegia kujundamine;
2) üld-, teema- ja detailplaneeringute koostamise korraldamine;
3) miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimuste määramine, säilitamise ja kaitse ning järelevalve korraldamine;
4) ehitusvaldkonna loamenetluste korraldamine;
5) projekteerimistingimuste menetluse korraldamine;
6) topograafia, kartograafia ja geoinformaatika tööde korraldamine ja andmete väljastamine;
7) maamõõtmis- ja geodeesiatööde korraldamine;
8) geodeetilise põhivõrgu ja linna halduspiiri punktide järelevalve ning rajamis- ja hooldustööde korraldamine;
9) kohanimekorraldus ja aadressi määramine;
10) haldus-, asustus- ja maaüksuste maakorraldustoimingute läbiviimine;
11) katastriüksuste sihtotstarbe määramine;
12) ameti tegevusvaldkonnaga seotud arhiivi pidamine;
13) ameti tegevusvaldkonnaga seotud andmekogude pidamine;
14) muinsuskaitse ning miljööväärtuslike hoonestusaladega seotud infolevi korraldamine;
15) Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objekti kaitse ja väärtustamine.

Tagasi nimekirja