Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur

Kontaktandmed

Aadress: Mustamäe tee 33
Telefon: 6660901
E-post: kaur@envir.ee
Veeb: http://www.keskkonnaagentuur.ee

Metaandmed

INSPIRE: Kaitsealused kohad, Geoloogia, Atmosfääritingimused, mereoloogilis-geograafilised tunnusjooned, Keskkonnaseirerajatised, Elupaigad ja biotoobid, Liikide jaotumine
 

Geoandmete ülevaade

Geoandmed: -
Kirjeldus: Keskkonnaagentuur on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis loodi 1. juunil 2013. aastal Keskkonnateabe Keskuse (KTK) ning Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) ümberkorraldamisel.

KAUR-i tegevusvaldkond on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute andmine, elutähtsate teenuste, sh ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, -vahendite ja -seadmete pidamine ja uuendamine.

Tagasi nimekirja