Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Kontaktandmed

Aadress: Tähe 4, Tartu
Telefon: 7371 200
E-post: pria@pria.ee
Veeb: http://pria.ee

Metaandmed

INSPIRE: Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised
 

Geoandmete ülevaade

Geoandmed: https://kls.pria.ee/kaart
http://kls.pria.ee/toetuste-veebikaart
Kirjeldus: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. PRIA ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste ja turukorralduslike toetuste andmise korraldamine, seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine.

Tagasi nimekirja