Statistikaamet

Statistikaamet

Kontaktandmed

Aadress: Tatari 51, 10134 Tallinn
Telefon: 625 9300
E-post: stat@stat.ee
Veeb: http://www.stat.ee

Metaandmed

INSPIRE: Elanikkonna jaotumine, Statistilised üksused
 

Geoandmete ülevaade

Geoandmed: http://kaart.stat.ee
Kirjeldus: Statistikaamet (lühend SA) on riigiasutus Rahandusministeeriumi haldusalas. Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele usaldusväärset ja objektiivset infoteenust Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Riiklik statistika on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning vastab erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttele. Statistika tegemisel lähtub Statistikaamet riikliku statistika seadusest.

Tagasi nimekirja