Maanteeamet

Maanteeamet

Kontaktandmed

Aadress: Pärnu mnt 463A Tallinn
Telefon: 611 9300
E-post: info@mnt.ee
Veeb: http://www.mnt.ee/

Metaandmed

INSPIRE: Transpordivõrgud, Atmosfääritingimused, mereoloogilis-geograafilised tunnusjooned
 

Geoandmete ülevaade

Geoandmed: Riigimaanteede ja ühistranspordi andmed
Kirjeldus: Maanteeamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Maanteeamet teostab seadusega sätestatud ülesannete ulatuses riigi poliitika ja arengukavade elluviimist, juhtimisfunktsiooni ja riikliku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi teehoiu, liiklusohutuse, ühistranspordi ja liiklusvahendite keskkonnaohutuse valdkonnas.

Tagasi nimekirja