Eesti ruumiandmete infrastruktuur

Ruumiandmete infrastruktuur (RRI) tagab, et riigi hallatavad geograafilist asukohta omavad andmed ehk riiklikud ruumiandmed oleks kättesaadavad ja usaldusväärsed.

Kättesaadavuse ja usaldusväärsuse saavutamiseks vajame andmeid, tehnoloogiaid, õiguslikke regulatsioone ja omavahelisi kokkuleppeid. Seega pole RRI lihtsalt andmekogu või geoinfosüsteem, vaid midagi palju enamat.

Ruumiandmed

Ruumiandmed on andmed selliste meid ümbritsevate nähtuste kohta, mis omavad kuju ja asukohta geograafilises ruumis. Sellisteks nähtusteks on näiteks hooned, teed, põllud, metsad, kaitsealad, katastriüksused, tuletornid jm. Tavapäraselt kujutatakse taolisi andmeid kaartidel ehk teisiti öeldes – neid andmeid kasutataksegi kaartide valmistamiseks.

Eestis on palju riiklike andmekogusid, mis sisaldavad ruumiandmeid: Eesti topograafia andmekogu, maaregister, ehitisregister, teeregister, keskkonnaregister, aadressiandmete süsteem jne. On väga oluline, et need ruumiandmed oleksid kvaliteetsed, hästi kirjeldatud ja kergelt leitavad.  

Tehnoloogiad

Selleks, et erinevates andmekogudes hallatavad ruumiandmed oleksid otsitavad, leitavad ja kasutatavad, vajame tehnoloogiaid, mis seda kõike võimaldaks. RRI tehnoloogia koosneb riistvarast ehk võimsatest serveritest ja muudest vajalikest seadmetest; ning tarkvarast, mille abil loodud teenuste kaudu tehakse ruumiandmed kasutatavaks.

Regulatsioonid ja kokkulepped 

RRI rajamise eesmärk on täidetud siis, kui erinevate ruumiandmete kooskasutatamine tekitab olulist lisaväärtust. See aga tähendab, et pakutavad andmed ja andmeteenused peavad vastama kindlatele standarditele. Ruumiandmed peavad olema üheselt mõistetavad, st semantiliselt kirjeldatud; peavad sisaldama ühtse struktuuriga metaandmeid.

Kõike eelnevat reguleeritakse maailmas ja ka Eestis erineval tasemel regulatsioonidega alates seadustest ja lõpetades soovituste, koostöökokkulepete ning juhendmaterjalidega. Eestis reguleerivad vastavat valdkonda ruumiandmete seadus ja avaliku teabe seadus, INSPIRE direktiivi rakenduseeskirjad ning erinevad määrused, arengukavad ning raamistikdokumendid.