Registreeritud kasutaja

Võrreldes tavakasutajaga lisanduvad registreeritud kasutajale järgmised võimalused:

Oma ruumiandmekihte loomine ja haldamine

Toetatud funktsionaalsus

 • Kaardil objektide joonestamine (punktid, jooned ja alad).
 • Olemasolevate ruumiandmete üleslaadimine.
  Toetatud formaadid:
  • Mapinfo MID/MIF
  • ESRI SHP
  • Geography Markup Language (GML)
  • Google KML
  • ESRI Personal Geodatabase (GDB)
  • ESRI File Geodatabase (MDB)
  • GPS eXchange Format (GPX)

Reeglid:

   • soovitatav on andmed enne üleslaadimist teisendada Eesti riiklikusse ristkoordinaatsüsteemi L'EST-97 (Lambert EST'97), et tagada hea asukohatäpsus;
   • andmed tuleb üles laadida kokkupakitult (zip-formaadis);
   • ühes zip-failis võib olla mitu erinevat sama formaadiga faili (nt kaart.mif, kaart2.mif);
   • zip-fail ei tohiks sisaldada mitut erinevat formaati (nt kaart.mif, kaart.gml);
   • GPX-formaadist loetakse ja kirjutatakse ainult teekonnapunkte;
   • andmed võivad olla kihil kas punktid (POINT), jooned (POLYLINE) või polügonid (POLYGON).
 • Enda ja teiste kasutajate geoportaalis loodud või üleslaetud ruumiandmete allalaadimine, kui kasutaja on vastava õiguse andnud. Allalaetavad formaadid on samad, mis üleslaetavad formaadid.
 • Olemasolevatest WMS ja WMS-C teenustest kihtide lisamine. Toetatud on WMS-id alates versioonist 1.3.
 • Loodud kihtidele kujunduse määramine:
  • punktidele saab määrata leppemärke, nende suurust, värvi, läbipaistvust;
  • joontele paksust, stiili, värvi, läbipaistvust;
  • aladele äärejoone paksust, värvi ja stiili ning ala täitevärvi ja läbipaistvust.
 • Loodud kihtide grupeerimine. Loodud gruppe ja neis olevaid kihte saab omavahel ümber tõsta ja -grupeerida.
 • Kihtidele nii eesti- kui ingliskeelse nime ja kirjelduse lisamine.
 • Jagatud kihi nähtavuse ja allalaetavuse määramine.
 • Kihi kaardil nähtavaks muutumise suurendusastme määramine.
 • Objektidele märgendi lisamine.

Järjehoidjate loomine ja haldamine

 • Järjehoidja abil saab:
  • koostatud teemakaarte edaspidiseks kasutamiseks salvestada;
  • enda loodud andmekihte teistega jagada;
  • luua iFrame koodi, mille abil saab kaardiakna lisada näiteks oma kodulehele või blogisse.
 • Järjehoidjat saab:
  • jagada URL-i,  iFrame-i, e-posti ja erinevate sotsiaalvõrgustike kaudu (Facebook, Twitter, Blogger, Google+ jne);
  • üle kirjutada, kui näiteks eelnevalt on tehtud kaardil kihtide kombinatsiooni osas muudatusi;
  • kustutada.

Registreeritud kasutaja sisestatud andmekihid ei ole geoportaalis avalikult nähtavad. Lisades kihi(d) järjehoidjasse, on võimalik neid teiste kasutajatega URL-i abil jagada.