Monitooring

INSPIRE esimene aruanne ja monitooringu ülevaade

15. maiks 2010. a oli liikmesriikidel kohustus esitada esimene INSPIRE aruanne, mida uuendatakse iga kolme aasta järel. Samaks tähtajaks tuli koostada ka liikmesriigi ruumiandmete infrastruktuuri rakendamise ja kasutamise ülevaade, mida uuendatakse iga aasta 15. maiks. Mõlemad dokumendid on koostatud vastavalt Euroopa Komisjoni etteantud vormile ja on kooskõlas komisjoni 5. juuni 2009. a otsusega seoses järelevalve ja aruannete esitamisega.

Monitoorimise kord muutus

Alates 2020. aastast esitatakse INSPIRE aruanne ja monitooring eelneva aasta kohta 31. märtsiks. Monitoorimist on osaliselt automatiseeritud ning lihtsustatud selle vormi.

Liikmesriigid korrastavad 15.detsembriks oma riigi INSPIRE andmekogude ja teenuste metaandmed. Metaandmetest tehakse seejärel väljavõte ning nende alusel arvutatakse vastavad indikaatorid.

INSPIRE aruanne koostatakse edaspidi iga-aastaselt, tuues välja vaid aasta jooksul toimunud arengud ja muudatused INSPIRE rakendamisel. Aruande lõppu lisatakse metaandmete baasil arvutatud indikaatorite väärtused.

INSPIRE aruanded:

Ruumiandmete infrastruktuuri rakendamise ja kasutamise ülevaated

Muud viited: