MIG ja töörühmad

MIG (Migration and Implementation Group) on 2013. aasta oktoobris loodud töörühm, mis tegeleb INSPIRE elluviimisel esiletõusnud probleemidele lahenduste leidmisega, samuti uuendus- ja täiendusettepanekute tegemisega. MIG töörühm jaguneb kaheks alamrühmaks: MIG-T (tehniline) ja MIG-P (poliitiline). Mõlemad rühmad koosnevad iga liikmesriigi poolt määratud kahest esindajast.

====================================================================================

Info MIG-i kohta leiab lehelt http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5160

Info MIG töörühmade kohta leiab lehelt https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/issues?query_id=19

Hetkel aktiivsed töörühmadesse osalejate otsingud: https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/issues?query_id=24

Täiendav info töörühmade ja nendes osalemise kohta Sulev Õitspuu sulev.oitspuu@maaamet.ee või telefonil 6750867