Maa-amet tutvustab seminaril ruumiandmete uuendamise projekti tulemusi

Maa-amet korraldab teisipäeval, 1. märtsil algusega kell 10 Tallinnas (Mustamäe tee 51) ameti suures saalis seminari, mis tutvustab ruumiandmete ja INSPIRE ruumiandmeteenuste uuendamise projekti tulemusi.

Projekti üks eesmärke oli uuendada suurel osal Eesti territooriumist maakatte ehk kõlvikute andmestikku ning töödelda neid andmeid nii, et need on vastavuses Euroopa Liidu INSPIRE direktiivi nõuetega ja haakuvad üle-euroopalise ruumiandmete infrastruktuuriga. See omakorda võimaldab ruumiandmeid jagada erinevate kasutajate ja rakenduste vahel ning täita rahvusvahelisi kohustusi.

Projekti käigus uuendati maakatte andmeid Hiiu, Saare, Viru ja Viljandi piirkonnas ehk kokku 19 protsendil Eesti territooriumist.

Kaasajastatud kõlvikute ruumiandmed on nüüd Eesti geoportaalis vaatamiseks kättesaadavad.

Projekti käigus viidi INSPIRE direktiiviga vastavusse ka paljude teiste INSPIRE teemavaldkondade ruumiandmed. Loodi direktiivi nõuetele vastavad võrguteenused. Ruumiandmed tehti vaatamis- ja osaliselt ka (avaandmed) allalaadimisteenuste kaudu kättesaadavaks. Näiteks saab kaardirakenduse kaudu tasuta vaadata ja allalaadimisteenuse kaudu tasuta alla laadida aadressi- ja kohanimeandmeid, andmeid maapõue, haldusüksuste jne kohta.

Tänu projektile on suurem osa Keskkonnaministeeriumi haldusalas olevaist ja INSPIRE direktiivi alla kuuluvaist ruumiandmetest nüüd direktiivi nõuetele vastavalt kättesaadavad.

Projekt "INSPIRE direktiivi elluviimine" sai teoks tänu Euroopa Majanduspiirkonna toetustele. Projekti teostamise eest vastutas Maa-amet, operaator oli Keskkonnaministeerium. Oskusteabega toetas Norra Kaardistusorganisatsioon Statens Kartverk.

Seminaril tutvustavad projekti käigus tehtut tööde teostajad OÜ ALPHAGIS ja AS Kaardikeskus ning tööde tellija Maa-amet. Sõna saavad INSPIRE ruumiandmeteenuste ning maakatte andmete kasutajad. Seminar annab andmehaldajatele ka põgusa ülevaate 2016. a INSPIRE aruandluse muudatustest.

Seminaril osalemine on tasuta, vajalik eelnev registreerumine. Registreeruda saab kuni 26. veebruarini aadressil
http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=667&lang_id=1&no_cache=1454510908

Vaata ka http://inspire.ec.europa.eu/

Lisainfo:
Maili Hirlak, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist
6650 610, Maili.Hirlak@maaamet.ee

Tagasi