Maa-amet lihtsustas Euroopa Liidu ruumiandmete leidmist

Euroopa Liidu liikmesriigid on loomas ühist, koostalitlusvõimelist ruumiandmete taristut, mille kaudu on erinevate riikide keskkonnaalased ja asukohaga seotud andmed (administratiivpiirid, katastriüksused, teed, veed, metsad, kaitsealad, maardlad, jäätmed jne) kõigile kasutajatele kättesaadavad.

Enamikes Euroopa riiklikes geoportaalides on juba kasutusel otsinguteenus (CSW), mis sisaldab infot selle riigi ruumiandmekogumite ja veebiteenuste kohta. Veebiteenused omakorda võimaldavad näha ja kasutada paljusid ruumiandmeid, osa neist juba harmoniseeritud kujul.

Selleks, et kogu see andmestik geoinfoga tegelevatele spetsialistidele ka praktiliselt kasutatav oleks, on Maa-amet Eesti kasutajatele kohandanud (algselt ESRI loodud)INSPIRE kataloogiteenuste sirvija "Geoportaali otsing." Programm, mis on kasutatav ArcMap-i tarkvara lisapaketina, võimaldab Euroopa riikide geoportaalidest märksõna järgi otsida ruumiandmete ehk INSPIRE direktiivile vastavaid andmekogumeid ja veebiteenuseid, vaadata ja alla laadida nende metaandmeid ja ruumiandmeid kaardile kuvada.

Seega saab "Geoportaali otsingu" kasutaja otsida teda huvitavaid ruumiandmeid üle kogu Euroopa ja neid kaardiaknas vaadata. Soovi korral saab lisada ka teisi (isegi mitte-INSPIRE) otsinguteenuseid, mis vastavad OGC CSW standardile, ja nende kaudu kirjeldatud vaatamisteenuseid Arcmapis kasutada.

Programmi saab alla laadida Maa-ameti geoportaalist aadressil:
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmete-infrastruktuur/Abivahendid-p476.html

Küsimuste tekkimisel saab ühendust võtta Maa-ameti kasutajatoega (6750 866, kaardirakendus@maaamet.ee).

Lisainfo:
Raivo Alla, Maa-ameti geoinformaatika osakonna peaspetsialist, Raivo.Alla@maaamet.ee

Allpool mõned näited otsinguprogrammi kasutamise kohta erinevate riikide portaalidest:

Tagasi