II ja III lisa tehnilised juhendmaterjalid on nüüd kinnitatud

10. oktoobril 2013 kinnitati II ja III lisa kohta käiv Euroopa Komisjoni määrus nr 1253/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega

Samuti kinnitati II ja III lisa tehnilised juhendmaterjalid. Viited nendele ingliskeelsetele dokumentidele leiate Eesti geoportaali INSPIRE alamlehelt.

Tagasi