Eesti geoportaal pälvis 2012. aasta GIS-teo auhinna

2012. aasta maikuus toimunud ESRI päevade konverentsil anti Maa-ametile üle Aasta GIS-i teo auhind projekti  eest "Riikliku ruumiandmete infrastruktuuri loomine (INSPIRE otsingu- ja vaatamisteenuste loomine) ja Eesti Geoportaal". 

Auhinna eesmärk on tunnustada Eestis tegutsevat organisatsiooni või ettevõtet, kes on algatanud olulisi ja silmapaistvaid GIS-projekte või kelle tegevus on aidanud oluliselt kaasa GIS-valdkonna arengule Eestis. Maa-ameti  INSPIRE-projektile langes valik seetõttu, et sellel on kindlasti GIS-i valdkonnale pikaajalisem mõju ning see on üks projekte, mis integreerib Eestit Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri. Samuti on loodud süsteemi tehnoloogiline lahendus uudne ja kaasaegne ning kasutatud tarkvarakomponendid juurutatud Eestis esmakordselt.

Vaata ESRI päevad ja aasta GIS tegu

Tagasi