Maa-ametil on valminud Eesti geoportaal

Maa-ameti eestvõttel on värskelt valminud Eesti geoportaal, kuhu koondub olulisem info Eesti riiklikest ruumi- ehk kaardiandmetest.

"Kui seni ollakse harjunud Eesti topograafilisi kaarte vaatama Maa-ameti geoportaalist ehk X-GIS-ist, siis Eesti geoportaali (http://inspire.maaamet.ee/) eesmärk on koondada ühte kohta erinevate riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste olulisemad ruumiandmed," ütles Maa-ameti peadirektori esimene asetäitja peadirektori ülesannetes Raivo Vallner. "See muudab andmete kättesaadavuse ja kasutamise kiiremaks ning lihtsamaks."

Eesti geoportaalis olevaid ruumiandmeid töödeldakse nii, et need haakuksid Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuuriga ehk vastaksid INSPIRE (ruumiandmete) direktiivi nõuetele. See tähendab, et tulevikus on Eesti ruumiandmed koos teiste Euroopa riikide andmetega kergesti leitavad ja kasutatavad.

Eesti geoportaali kaudu on võimalik jagada ka mitmesuguseid ruumiandmeteenuseid, seda nii linkide kui ka imporditavate kaardimanuste ehk WMS-teenuste kaudu. Näiteks saab geoportaali kaudu avada mõne teise teabevaldaja (nt Keskkonnateabe Keskuse) pakutava WMS-teenuse, mille tulemusel avanevad hoopis teises portaalis paiknevad kaardikihid. Kui neile lisada Eesti geoportaali kaardikihte, neid omavahel kombineerida ja läbipaistvuse abil kujundada, siis saab  saadud tulemust lingina kellelegi edasi saata või lisada dünaamilise kaardimanusena ükskõik millisele veebilehele, kasvõi oma blogisse.

Eesti geoportaali tekkimisega hakkavad geoinfo- ehk GIS-süsteemid enam liikuma GIS-teenuste suunas. See tähendab, et ei jagata ainult füüsilisi andmeid, vaid jagatakse ressursse ehk juba loodud andmeteenuseid. Heaks näiteks on Maa-ameti pakutavad WMS-kaarditeenused (hübriidkaart, põhikaart, ortofoto jt), mida juba praegu kasutatakse paljudes kaardiportaalides ja mobiilirakendustes taustakaartidena.Aasta GIS tegu

Praeguseks on Eesti geoportaali koostöös teabevaldajatega (Maa-amet, Keskkonnateabe Keskus, Maanteeamet, Lennuamet, Muinsuskaitseamet jpt) sisestatud geograafilised nimed ja ruutvõrgud, haldusüksused, aadressid, transpordivõrgud, hüdrograafia, kaitsealad jne. Neile lisanduvad kõrgusandmed, maakatte ja geoloogia andmed, ortofotod. Portaali koondatakse enam kui 25 erineva valdkonna andmed, mis töödeldakse ja sisestatakse EL standardite järgi.

Jätkub ka geoportaali tehnilise osa arendamine, luuakse ruumiandmete allalaadimis- ja transformeerimisteenused, suurendatakse kasutajasõbralikkust. Tulevikus saab iga kasutaja endale huvipakkuvaid kaardikihte otse geoportaalist alla laadida ja sobivasse andmevormingusse ümber konverteerida. Näiteks kui soovite andmeid mingi valla teede kohta, piisab vaid vajaliku piirkonna äranäitamisest ja andmete allalaadimisest.

Eesti geoportaal on valminud koostöös Regio ja Webmediaga, seda toetas Euroopa Regionaalarengu Fond. Hiljuti Tallinnas toimunud geoinfo konverentsil tunnustati portaali ulatuslike infotehnoloogiliste uuenduste ja suure hulga erinevate andmebaaside integreerimise eest auhinnaga "Aasta GIS-i tegu". (Vt ka AlphaGIS OÜ.)

Lisainfo:
Eduard Pukkonen, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja kt, 675 0864, Eduard.Pukkonen@maaamet.ee
Sulev Õitspuu, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist, 675 0867, Sulev.Oitspuu@maaamet.ee


Tagasi