Kommunaalteenused (US)

Andmekogu

Kommunaalteenuste andmed pärinevad Eesti maakatastri kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemist.

Metainfo: Eesti maaregistri kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemi tehnovõrgud

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/us/MapServer/exts/InspireView/service?

Metainfo: INSPIRE (US) - Eesti kommunaal- ja riiklikud teenused (WMS)

GetCapabilities(URL)

Allalaadimisteenus (WFS ja AtomFeed)

Allalaadimisteenused on olemas, nende kättesaadavus täpsustamisel.