Eesti geoportaali kasutustingimused registreeritud kasutajale

1.      Üldtingimused

1.1.   Registreerudes nõustub tavakasutaja täitma käesolevaid kasutustingimusi. Tavakasutajat ei registreerita Eesti geoportaali registeeritud kasutajaks, kui tavakasutaja ei nõustu kasutustingimustega.

1.2.   Eesti geoportaali kaudu võivad registreeritud kasutajad – ettevõtted, ühiskondlikud organisatsioonid ja füüsilised isikud, teha oma ruumiandmed avalikkusele kättesaadavaks.

1.3.   Maa-ametil on õigus teha käesolevates kasutustingimustes ühepoolselt muudatusi.

 

2.      Õigused ja kohustused

2.1.   Teenuste käideldavuse ja andmete kvaliteedi, sealhulgas ajakohasuse, terviklikkuse ja täpsuse eest vastutab teenust osutav ja andmeid kättesaadavaks teinud registreeritud kasutaja.

2.2.   Registreeritud kasutaja ei tohi pakkuda teenuseid või teha kättesaadavaks andmeid, mis võivad tekitada isikutele materiaalset või mittemateriaalset kahju, või rikuvad kolmandate isikute õigust privaatsusele või isikuandmete kaitset.

2.3.   Registreeritud kasutaja võib igal hetkel taotleda oma konto kustutamist.

2.4.   Maa-ametil on õigus kustutada registreeritud kasutaja konto või tema poolt lisatud teenused ja andmed, kui ta ei täida geoportaali kasutustingimusi või õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

2.5.   Maa-ametil on õigus keelduda tavakasutaja registreerimisest, kui ta on eelnevalt registreeritud kasutajana rikkunud käesolevaid kasutustingimusi.

2.6.   Maa-amet võib piirata registreeritud kasutaja ligipääsu Eesti geoportaalile või selle osale, kui ligipääsu lubamine kahjustaks isikute huve või riigi turvalisust, sh eemaldada teave ja sulgeda vastav teenus. Maa-amet ei vastuta geoportaali töös esinevate võimalike häirete tõttu  tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

 

3.      Turvalisus

3.1.   Registreerumisel edastatavad andmed on kättesaadavad vaid Maa-ametile. Registreerimisel annab registreeritud kasutaja Maa-ametile õiguse töödelda oma isikuandmeid konto omaniku administreerimiseks ja tuvastamiseks.

 

4.      Autoriõigus

4.1.   Maa-amet ei võta endale vastutust registreeritud kasutajate poolt geoportaali kaudu avalikustatud teabe eest.

4.2.   Eesti geoportaali kaardirakenduse kaudu tehtavatel väljavõtetel peab olema viide Eesti geoportaalile.