Kaitsealused kohad (PS)

Andmekogu

Kaitsealuste kohtade andmed pärinevad Kultuurimälestiste riiklikust registrist ja Keskkonnaregistrist

Metainfo: Eesti kultuurimälestiste riiklik register

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ps/MapServer/exts/InspireView/service?

Metainfo: INSPIRE (PS) - Eesti kaitsealused kohad (WMS)

GetCapabilities(URL)

Allalaadimisteenus (WFS)

https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ps/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?

GetCapabilities(URL)

Allalaadimisteenus (AtomFeed)

https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ps_MapServer/serviceatoma1.xml

Allalaadimiseks vali link vastavalt faili formaadi eelistustele: