INSPIRE - Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur

14. märtsil 2007. aastal võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (Infrastructure for Spatial Information in the European Community - INSPIRE).

INSPIRE eesmärk on parandada ühenduse ruumiandmete kättesaadavust ja koostalitlusvõimet kõikides liikmesriikides. INSPIRE elluviijad Eestis on Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Ruumiandmete seadusega on Euroopa Komisjoni INSPIRE direktiivi kontaktpunktiks Eestis määratud Maa-amet. Lisainfot INSPIRE kohta saab aadressilt inspire@maaamet.ee.

Vaata ka https://inspire.ec.europa.eu/