INSPIRE teenused

Ruumiandmete kasutamiseks on loodud võrguteenused, mille kaudu on võimalik andmeid leida, teisendada, vaadata ja alla laadida. Et ruumiandmeid oleks võimalik kasutada üle-euroopaliselt koostoimivana, on võrguteenustel ühised  spetsifikatsioonid ja nõuded.

Võrguteenused jaotatakse järgmiselt:

  • otsimisteenused;
  • vaatamisteenused;
  • allalaadimisteenused;
  • transformeerimisteenused.

Otsimisteenus on kasutatavad menüüst nimega Metaandmed. Vaatamisteenuseid saab kasutada ehk teisisõnu ruumiandmeid saab vaadata geoportaali kaardiaknas, mis on leitav menüü alt Kaart. Vaatamisteenuseid (WMS teenused) saab kasutada teistes geoportaalides ja GIS-tarkvarades sõltumatult Eesti geoportaalist.

Otsimisteenus (Discovery Service)

Otsinguteenuse aadressiks on https://inspire.maaamet.ee/geoportal/csw/discovery?request=GetCapabilities&Service=csw&language=eng

Vaatamis- ja allalaadimisteenused

Vaatamis- ja allalaadimisteenuste aadressid on toodud ruumiandmeteemade kaupa käesoleva lehe vasakpoolses menüüs.

Kõik vaatamisteenused on tasuta kasutamiseks, tasulisi andmeid sisaldavate allalaadimisteenuste puhul on neile ligipääs piiratud. Nende kasutamise tingimuste kohta saab täpsemat infot iga alamteema lehe pealt.

Toetatud keeled: eesti (vaikimisi) ja inglise.

Kuidas teenuseid kasutada?

Metaandmete editor

Geoportaali otsing