Haldusüksused (AU)

Andmekogu

Haldus- ja asustusjaotus Maa-ameti geoportaalis.

Metainfo:Eesti maakatastri haldus- ja asutusjaotus

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireView/service?

Metainfo: INSPIRE (AU) - Eesti haldus- ja asustusüksused ning merealapiirid (WMS)

GetCapabilities(URL)

Allalaadimisteenus (WFS)

https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?

GetCapabilities(URL)

Allalaadimisteenus (AtomFeed)

https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/au_MapServer/serviceatoma1.xml

Allalaadimiseks vali link vastavalt faili formaadi eelistustele: