ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

INSPIRE (AU) - Eesti haldus- ja asustusüksused ning merealapiirid (WMS)


Metadata
File Identifier: 8877d02.xml
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Service
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2020-04-08
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Service Identification
Abstract: Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: merealad, haldusüksused. --> Haldusüksuste kihil esitatakse Eesti haldusjaotus 4-tasemelisena: 1. tase - riik, 2. tase - maakond, 3. tase - omavalitsus, 4. tase - asustusüksus. Haldusüksuste ruumikujud on pärit Eesti maakatastrist. --> Territoriaalmere, mereala piiri, sisevete, majandusvööndi ja lähtejoone andmed pärinevad Veeteede ametist.
Citation:
Contact Info:
Title: INSPIRE (AU) - Eesti haldus- ja asustusüksused ning merealapiirid (WMS)
Date:
Date: 2012-02-13
Date Type: Publication Date
Date:
Date: 2016-01-11
Date Type: Revision Date
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Keyword Collection:
Keyword: infoMapAccessService
Associated Thesaurus: ISO 19119 service taxonomy
Keyword: infoMapAccessService
Associated Thesaurus: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Keyword: maakond
Keyword: vald
Keyword: küla
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 3.1
Keyword: Administrative Unit Name
Keyword: Administrative boundary
Keyword: Administrative unit
Associated Thesaurus: INSPIRE - Feature Concept Dictionary, version 3
Keyword: INSPIRE
Keyword: asustusüksus
Keyword: majandusvöönd
Keyword: territoriaalmeri
Keyword: mereala piir
Keyword: piir
Keyword: lähtejoon
Service Type: view
Extent:
West Bounding Longitude: 20.37
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 60.00
South Bounding Latitude: 57.51
Operation:
Operation Name: vaatamisteenus
DCP: WebServices
Operation:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireView/service?
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitations
Distribution
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Function: Information
Quality
Scope: Service
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega
Date:
Date: 2009-10-20
Date Type: Publication Date
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B8A81BFCC-E2A9-41BF-87BB-E6F5012BEF2F%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user