ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

INSPIRE (TN) - Eesti veetranspordivõrk (WMS)


Metadata
File Identifier: {14C90C3A-7F91-415F-A5EA-0132DA1A372F}
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Service
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-19
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Service Identification
Abstract: Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: sadama ala, veetee lõik ja faarvaatri ala. Andmed pärinevad Veeteede ametist.
Citation:
Contact Info:
Title: INSPIRE (TN) - Eesti veetranspordivõrk (WMS)
Date:
Date: 2016-01-11
Date Type: Publication Date
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Keyword Collection:
Keyword: infoMapAccessService
Associated Thesaurus: ISO 19119 service taxonomy
Keyword: WMS
Keyword: INSPIRE
Keyword: Vaatamisteenus
Keyword: Võrguteenus
Keyword: transpordivõrgud
Keyword: transpordivõrk
Keyword: veetranspordivõrk
Keyword: sadamaala
Keyword: veetee lõik
Keyword: faarvaatriala
Keyword: laevatee
Keyword: transport
Service Type: view
Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Operation:
Operation Name: WMS vaatamisteenus
DCP: WebServices
Operation:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_w/MapServer/exts/InspireView/service?
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitations
Distribution
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_w/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Function: Information
Quality
Scope: Service
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega
Date:
Date: 2009-10-20
Date Type: Publication Date
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B784D6087-215A-42FB-9E60-49C383B6B9B2%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user