ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

INSPIRE (TN) - Eesti transpordivõrgud: teed ja rööbasteed (WMS)


Metadata
File Identifier: 547703e1.xml
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Service
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-19
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Service Identification
Abstract: Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: raudteelõik (rööbasteed), transpordilõik (teeteljed), transpordiala (teeala). Andmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust.
Citation:
Contact Info:
Title: INSPIRE (TN) - Eesti transpordivõrgud: teed ja rööbasteed (WMS)
Date:
Date: 2012-01-06
Date Type: Publication Date
Date:
Date: 2016-01-11
Date Type: Revision Date
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Keyword Collection:
Keyword: infoMapAccessService
Associated Thesaurus: ISO 19119 service taxonomy
Keyword: traffic
Keyword: transportation
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4
Keyword: infoMapAccessService
Associated Thesaurus: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Keyword: transport
Associated Thesaurus: GEMET - Themes, version 2.4
Keyword: Railway Link
Keyword: Road
Keyword: Road Area
Keyword: Road Link
Keyword: Transport Area
Keyword: Transport Link
Keyword: Transport Network
Associated Thesaurus: INSPIRE - Feature Concept Dictionary, version 3
Keyword: INSPIRE
Keyword: transpordivõrk
Keyword: raudteetranspordi võrk
Keyword: raudteelõik
Keyword: teelõik
Keyword: teeala
Keyword: tee
Keyword: raudtee
Keyword: rööbastee
Service Type: view
Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Operation:
Operation Name: vaatamisteenus
DCP: WebServices
Operation:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_rrc/MapServer/exts/InspireView/service?
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_rrc/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Function: Information
Quality
Scope: Service
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega
Date:
Date: 2009-10-20
Date Type: Publication Date
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B7611B8C2-2B0C-4609-A415-5BDB38CB21A6%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user