ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

INSPIRE (TN) - Eesti õhutranspordivõrk (WMS)


Metadata
File Identifier: 547703e.xml
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Service
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2016-01-05
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Service Identification
Abstract: Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: õhuruum, lennuvälja ala, lennuraja ala, ruleerimisala, perroon, lennumarsruudilõik. --> Õhutranspordivõrgu andmed pärinevad Lennuametist.
Citation:
Contact Info:
Title: INSPIRE (TN) - Eesti õhutranspordivõrk (WMS)
Date:
Date: 2012-01-06
Date Type: Publication Date
Date:
Date: 2016-01-11
Date Type: Revision Date
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Keyword Collection:
Keyword: infoMapAccessService
Associated Thesaurus: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Keyword: traffic
Keyword: transportation
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4
Keyword: air
Keyword: transport
Associated Thesaurus: GEMET - Themes, version 2.4
Keyword: Aerodrome Area
Keyword: Air Link
Keyword: Air Node
Keyword: Airspace Area
Keyword: Apron Area
Keyword: Runway Area
Keyword: Taxiway Area
Keyword: Transport Area
Keyword: Transport Network
Associated Thesaurus: INSPIRE - Feature Concept Dictionary, version 3
Keyword: lennujaam
Keyword: lennuväli
Keyword: õhutransport
Keyword: INSPIRE
Keyword: õhutranspordivõrk
Keyword: lennumarsruudilõik
Keyword: perroon
Keyword: ruleerimisala
Keyword: lennuraja ala
Keyword: lennuvälja ala
Keyword: lennurada
Keyword: õhuruum
Service Type: view
Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: Tingimusi ei rakendata
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitation
Distribution
Distribution Format:
Format Name: unknown
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_aw/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_aw/MapServer/exts/InspireView/service?
Quality
Scope: Service
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Date:
Date: 2010-03-30
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega
Date:
Date: 2009-10-20
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6ABEF4F6-EF20-4FDB-9B2F-DCE4B0A826C9%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user