ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti haldus- ja asustusjaotus


Metadata
File Identifier: maaamet_haldus_asustus
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2018-09-20
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Eesti haldus- ja asustusjaotuse andmed pärinevad maakatastrist. Andmekogu sisaldab maakondade, omavalitsuste, asustusüksuste ruumikujusid ja nendega seotud nimesid, tüüpe ning koode (EHAK - Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator). Maismaa osas on piirjooneks rannajoon (Eesti topograafia andmekogust), riigipiir (Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiri taastamise leping ja Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline ajutine kontrolljoon).
Language: Estonian
Thumbnail:
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=AU.AdministrativeBoundary&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=57.000000,20.373333,60.000000,28.209038&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=AU.AdministrativeBoundary&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=57.000000,20.373333,60.000000,28.209038&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic Caption: Haldusüksuste piirid
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=AU.AdministrativeUnit&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=57.000000,20.373333,60.000000,28.209038&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=AU.AdministrativeUnit&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=57.000000,20.373333,60.000000,28.209038&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic Caption: Haldusüksused
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti haldus- ja asustusjaotus
Date:
Date: 1996-01-01
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/maakataster/haldus_ja_asustus
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: priit.kuus@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Processor
Contact Info:
E-Mail Address: viive.paklar@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: viive.paklar@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 10000
Topic Category: Administrative and Political Boundaries
Keyword Collection:
Keyword: Haldusüksused
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: Administrative Unit Name
Keyword: Administrative boundary
Keyword: Administrative unit
Associated Thesaurus: INSPIRE - Feature Concept Dictionary, version 3
Keyword: osavald
Keyword: alev
Keyword: omavalitsuse sisene linn
Keyword: linnaosa
Keyword: alevik
Keyword: asum
Keyword: EHAK
Keyword: Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator
Keyword: EHAK
Keyword: avaandmed
Keyword: INSPIRE
Keyword: National
Associated Thesaurus: Spatial scope
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel tuleb viidata andmeallikana Maa-amet ja andmete seisu kuupäev.
Distribution
Distribution Format:
Format Name: ESRI SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: AutoCAD DXF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MapInfo MAP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: Bentley DGN
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GML
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MID/MIF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?
Function: Download
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/au_MapServer/datasetatoma1.xml
Function: Download
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus-p119.html
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Need metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Halduspiirid digitaliseeriti 1996. a rahvaloenduseks koostatud kaartidelt (1:50 000) ja olid esimesena kasutusel Eesti Baaskaardil (1:50 000), hiljem kohandati neid katastrikaardi (1:10 000) järgi katastripidamise tarbeks. Asustusüksuse lahkmejooni täpsustati 2005. aastal vastavalt Vabariigi Valitsuse 25.11.2004. a määrusele nr 335 (§16 lg1). Alates 26.04.2006 kehtestatakse asustusüksuse piiride muudatused regionaalministri määrusega vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele (§6 lg5'1). http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus/Digitaalsete-halduspiiride-tekkelugu-p69.html
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6A2A1F2C-4F81-460E-98BF-D34121D5752F%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user