ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti topograafia andmekogu ajakohaseimad ortofotod


Metadata
File Identifier: 70003098-ETAK-ajakohane_ortofoto
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-09-23
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Ruumiandmekogum "Eesti topograafia andmekogu ajakohaseimad ortofotod" on kogu Eesti ala kattev kõige viimaste ortofotode mosaiik ehk nn "lina". Linasse on kokku sulatatud erineva resolutsiooniga ortofotod erinevatest aeropildistusobjektidest - sealhulgas metsanduslikest ja tiheasustusalade lendudest. ---> Käesoleval hetkel koosneb lina ortofotodest aastatest 2016-2017. Täpsem ülevaade linasse kuuluvate ortofotode aastatest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Metainfo-kartogrammid-p109.html. ---> Ortofotode tootmise ja pidamise aluseks on "Ruumiandmete seadus", "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ning määrus "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused".
Language: Estonian
Thumbnail:
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/orthophoto/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=oiOrthoimageRasterCatalog&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379377,26.720620,58.380627,26.724233&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/orthophoto/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=oiOrthoimageRasterCatalog&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379377,26.720620,58.380627,26.724233&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic Caption: Ortofoto
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti topograafia andmekogu ajakohaseimad ortofotod
Date:
Date: 2017-12-08
Date Type: Publication Date
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/ortokujutised/ajakohased_ortofotod
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Author
Contact Info:
E-Mail Address: mait.metsur@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: mait.metsur@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: avaandmed@maaamet.ee
Representation Type: Grid
Topic Category: Imagery and Base Maps
Keyword Collection:
Keyword: Ortokujutised
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: aerofoto
Keyword: ortofoto
Keyword: RGB
Keyword: valevärvi
Keyword: CIR
Keyword: metsanduslik
Keyword: NGR
Keyword: lina
Keyword: INSPIRE
Keyword: avaandmed
Keyword: National
Associated Thesaurus: Spatial scope
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: RGB ECW
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: RGB GeoTIFF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: CIR ECW
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: CIR GeoTIFF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/orthophoto/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/orthophoto/MapServer/exts/InspireView/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Ortofotod-p99.html
Function: Information
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Ortofotod/Laadi-ortofotod-alla-p610.html
Function: Download
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Aerofotod on tehtud aerokaameraga Leica ADS100-SH100 ja Leica ADS40-SH52. Põhjalikum ülevaade ortofotode tootmisest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Tootmislugu-p189.html
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6909768F-A28F-4CB4-9A1F-76265C109599%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user