ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

INSPIRE (GN) - Eesti kohanimed (WMS)


Metadata
File Identifier: 161387e.xml
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Service
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-18
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Service Identification
Abstract: Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: kohanimed. Kohanimede andmed pärinevad riiklikust kohanimeregistrist.
Citation:
Contact Info:
Title: INSPIRE (GN) - Eesti kohanimed (WMS)
Date:
Date: 2012-01-06
Date Type: Publication Date
Date:
Date: 2016-01-11
Date Type: Revision Date
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Keyword Collection:
Keyword: infoMapAccessService
Associated Thesaurus: ISO 19119 service taxonomy
Keyword: INSPIRE
Keyword: asukoha nimi
Keyword: nähtuse nimi
Keyword: kohanimi
Keyword: infoMapAccessService
Associated Thesaurus: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Keyword: ruumiobjekti nimi
Keyword: nimi
Keyword: toponüüm
Keyword: toponüümika
Keyword: eksonüüm
Keyword: endonüüm
Service Type: view
Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Operation:
Operation Name: vaatamisteenus
DCP: WebServices
Operation:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireView/service?
Operation:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Function: Information
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitations
Distribution
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Function: Information
Quality
Scope: Service
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega
Date:
Date: 2009-10-20
Date Type: Publication Date
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B309354B4-5856-468A-9E92-2C16D0E958F3%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user