Ehitised (BU)

Andmekogu

Ehitiste andmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust.

Metainfo:Eesti topograafia andmekogu - Ehitised

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service?

Metainfo: INSPIRE (BU) - Eesti ehitised (WMS)

GetCapabilities(URL)

Allalaadimisteenus (AtomFeed)

https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/bu_MapServer/serviceatoma1.xml

 

Allalaadimiseks vali link vastavalt faili formaadi eelistustele: