Uudised

14.08.2019

Häired teenuste töös

Seoses Maa-ameti andmebaaside hooldustöödega esineb 23. – 25. augustil 2019 Maa-ameti järgmiste teenuste töös pikemaid katkestusi: X-GIS kaardirakendused (sh virtuaalkontorid), WMS ja WMTS aluskaardi teenused, Kiirpäring maakatastrist, Aadressiandmete süsteem (sh In-ADS ja geokodeerija...

Loe edasi

31.10.2018

Geoportaali kaardirakendus uueneb.

Maa-ametil on valminud kaardirakenduse kasutajaliidese uus versioon ja alates tänasest on see kõigile avalikult kättesaadav testkasutuseks. Uus kasutajaliides koondab ühtseks seni eraldi toiminud Maa-ameti geoportaali ja Eesti geoportaali kaardirakenduste kasutajaliidesed...

Loe edasi

16.06.2016

Maa-amet kogub kaardirakenduste kasutamise kohta tagasisidet

Maa-amet koostas kaardirakenduste kasutamise kohta küsimustiku, et saada kasutajatelt tagasisidet ning ettepanekuid.   Tagasiside on oluline kaardirakendustele edasiste arendustööde planeerimisel. Näiteks soovime kasutajate arvamusi ja ettepanekuid kaardirakenduste kiiruse, kasutajamugavuse,...

Loe edasi

16.05.2016

Eesti geoportaali teenuste kaasajastamine pälvis auhinna

Tallinnas toimunud geoinformaatika konverentsil pälvis aasta geoinformaatika ehk GIS-teo auhinna Maa-ameti eestvõttel ellu viidud INSPIRE ruumiandmeteenuste uuendamise projekt, mille käigus lisati Eesti geoportaali suures ulatuses uusi ja kaasajastati olemasolevaid Eesti ruumi- ehk asukohaandmeid...

Loe edasi

15.02.2016

Maa-amet tutvustab seminaril ruumiandmete uuendamise projekti tulemusi

Maa-amet korraldab teisipäeval, 1. märtsil algusega kell 10 Tallinnas (Mustamäe tee 51) ameti suures saalis seminari, mis tutvustab ruumiandmete ja INSPIRE ruumiandmeteenuste uuendamise projekti tulemusi. Projekti üks eesmärke oli uuendada suurel osal Eesti territooriumist maakatte ehk kõlvikute...

Loe edasi

26.01.2015

Maa-ametil täitus 25. tegevusaasta

Maa-amet moodustati 16. jaanuaril 1990. aastal. Ameti üks olulisemaid ülesandeid oli ja on riigi maapoliitika rakendamine ja maakatastri pidamine. Lisaks sellele on ametist veerand sajandiga saanud rahvusvaheliselt arvestatav riiklik kaarditootja ja kontaktpunkt Euroopa Komisjoniga ruumiandmete...

Loe edasi

15.12.2014

Valminud on INSPIRE loomiseks vajalik õigusraamistik

Euroopa Komisjon on vastu võtnud kõik Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) välja ehitamiseks vajalikud õigusaktid (vt INSPIRE õigusaktid). 2007. aastal jõustunud INSPIRE direktiivi eesmärk on üle-euroopalise ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamine, et parandada ruumi- ehk...

Loe edasi

05.06.2014

Maa-amet lihtsustas Euroopa Liidu ruumiandmete leidmist

Euroopa Liidu liikmesriigid on loomas ühist, koostalitlusvõimelist ruumiandmete taristut, mille kaudu on erinevate riikide keskkonnaalased ja asukohaga seotud andmed (administratiivpiirid, katastriüksused, teed, veed, metsad, kaitsealad, maardlad, jäätmed jne) kõigile kasutajatele...

Loe edasi

20.01.2014

II ja III lisa tehnilised juhendmaterjalid on nüüd kinnitatud

10. oktoobril 2013 kinnitati II ja III lisa kohta käiv Euroopa Komisjoni määrus nr 1253/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega...

Loe edasi

22.08.2013

Eesti geoportaal kiirendab ruumiandmete leidmist

Neljapäeval, 22. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse, mis sätestab nõuded Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamisele, arendamisele ja kasutamisele. Eesti geoportaali (http://inspire.maaamet.ee/) eesmärk on võimaldada teenuste kaudu ühtset ligipääsu riigiasutuste ja kohalike...

Loe edasi

22.01.2013

Valminud on Eesti geoportaali määruse eelnõu

Valitsuse eelnõude infosüsteemi kaudu on kooskõlastusringile jõudnud Eesti geoportaali määruse eelnõu, mis sätestab nõuded portaali ja selle infosüsteemi haldamisele, arendamisele ja kasutamisele. Eesti geoportaali (http://inspire.maaamet...

Loe edasi

23.05.2012

Eesti geoportaal pälvis 2012. aasta GIS-teo auhinna

2012. aasta maikuus toimunud ESRI päevade konverentsil anti Maa-ametile üle Aasta GIS-i teo auhind projekti  eest "Riikliku ruumiandmete infrastruktuuri loomine (INSPIRE otsingu- ja vaatamisteenuste loomine) ja Eesti Geoportaal"...

Loe edasi

18.05.2012

Maa-ametil on valminud Eesti geoportaal

Maa-ameti eestvõttel on värskelt valminud Eesti geoportaal, kuhu koondub olulisem info Eesti riiklikest ruumi- ehk kaardiandmetest. "Kui seni ollakse harjunud Eesti topograafilisi kaarte vaatama Maa-ameti geoportaalist ehk X-GIS-ist, siis Eesti geoportaali (http://inspire.maaamet...

Loe edasi

17.04.2012

Maa-ameti büroode asukohad

Näide Eesti geoportaali kasutamise võimalustest. Tegemist on registreeritud kasutaja lisafunktsionaalsusega, mille abil saab luua omi kaardikihte ja neid internetiaadressi või iFrame kaudu teistele jagada.

Loe edasi