INSPIRE rakendamise ajakava

  • 10.12.2015 - kõik täidetavad ruumiandmeteenused peavad olema kooskõlas Euroopa Komisjoni ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavuse määruse (nr 1089/2010) lisa V nõuetega *;
  • 10.12.2016 - loodavate ja ümberstruktureeritud andmekogudega seotud täidetavad ruumiandmeteenused peavad olema kooskõlas Euroopa Komisjoni ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavuse määruse (nr 1089/2010) lisa VI ja kui teostatav, siis ka lisa VII nõuetega **;
  • 23.11.2017 - kõik I lisa ruumiandmekogumid peavad olema kooskõlas Euroopa Komisjoni ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavuse määrusega (nr 1089/2010) ning olema saadaval läbi võrguteenuste;
  • 21.10.2020 - kõik II ja III lisa ruumiandmekogumid peavad olema kooskõlas Euroopa Komisjoni ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavuse määrusega (nr 1089/2010) ning olema saadaval läbi võrguteenuste;
  • 10.12.2021 - kõik täidetavad ruumiandmeteenused peavad olema kooskõlas Euroopa Komisjoni ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavuse määruse (nr 1089/2010) lisa VI ja (kui teostatav, siis ka) lisa VII nõuetega.

* Ei rakendu võrguteenustele. Nõue eeldab, et metaandmetesse lisatakse täiendavad metaandmeelemendid teenuse iseloomustamiseks.
** Ei rakendu võrguteenustele.

 

Joonis 1. INSPIRE rakendamise ajakava