Õigusaktid

Eesti on INSPIRE direktiivi üle võtnud ruumiandmete seadusega. Lisaks direktiivile reguleerivad INSPIRE loomist Euroopa Komisjoni rakenduseeskirjad (Euroopa Komisjoni määrused), mis täpsustavad direktiivi eesmärke ja sätestavad tehnilised nõuded. Praeguseks on ruumiandmekogumite kirjeldused Euroopa Komisjoni määrusega vastu võetud kõikides lisades loetletud ruumiandmevaldkondade kohta.
INSPIRE õigusaktidega saab tutvuda INSPIRE kodulehel alajaotuses Legislation. Sealt on leitavad ka õigusaktide tõlked teistesse keeltesse.