Tere tulemast Eesti geoportaali!

Eesti geoportaal on "värav", mille kaudu avalikustatakse ja tehakse kättesaadavaks Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste ning teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute haldusalas olevad ruumiandmed.

Eesti geoportaal on osa Eesti ruumiandmete infrastruktuurist, mis on loodud selleks, et erinevad ruumiandmed vastaksid kindlatele nõuetele ning oleksid kättesaadavad ühtsetele nõuetele vastavate teenuste kaudu.

Portaali sisu ja võimalustega kiireks tutvumiseks pakume järgnevalt lühikirjeldusi erinevate menüüpunktide kohta.

Metaandmed - Otsinguteenus. Võimaldab otsida, vaadata ja salvestada metainfot Eesti geoportaali sisestatud vaatamisteenuste kohta.

Teenused - Teave INSPIRE vaatamis- ja allalaadimisteenuste (teenuste sisu ja aadressid) kohta ja juhised, kuidas teenuseid kasutada.

INSPIRE - Teavet INSPIRE direktiivi kohta - tutvustus, monitooring, õigusaktid.

Kaart - võimaldab sirvida Eesti geoportaalis olevaid aluskaarte ja andmekihte, neid omavahel kombineerides luua erinevaid teemakaarte. Loodud kaarte on võimalik teistega jagada või trükkida. Kasutajaks registreerudes tekivad lisavõimalused oma andmekihtide lisamiseks, nende haldamiseks ja jagamiseks.

Teabehaldaja -  Teave Eesti geoportaali kaudu kättesaadavaks tehtud andmete omanike ehk teabehaldajate kohta.

Abi - Abiinfo, kuidas Eesti geoportaali kasutada.

Eesti ruumiandmete infrastruktuur valmis Euroopa Liidu struktuuritoetuste "Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna ”Infoühiskonna edendamine” raames, Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.

NB! Eesti geoportaali parima kasutuskogemuse saamiseks soovitame portaali sirvida Mozilla Firefox, Google Chrome või Internet Explorer (alates versioonist 8) internetilehitsejatega.