Teabehaldajad

Allpool on toodud ettevõtted, kes haldavad andmekogusid ja pakuvad andmeteenuseid. Kontaktandmete ja põhitegevuste kirjelduse lisamiseks Eesti geoportaali ning väliste andmekogude linkide avalikustamiseks palume saata e-kiri aadressile inspire@maaamet.ee

Sisestatud filtrile ei vasta ühtegi teabehaldajat