Maakate (LC)

Andmekogu

Maakatte andmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust.

Metainfo: Eesti topograafia andmekogu - maakate

Vaatamisteenus (WMS)

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/lc/MapServer/exts/InspireView/service?

Metainfo: INSPIRE (LC) -  Eesti maakate (WMS)

GetCapabilities (URL)

Allalaadimisteenus (WFS ja AtomFeed)

Kuna tegemist tasuliste andmetega, ei ole allalaadimisteenused avalikult kättesaadavad. Täpsem info Maa-ameti geoportaalis.>