Katastriüksused (CP)

Andmekogu

Eesti maakatastri andmed Maa-ameti geoportaalis.

Metainfo:Eesti maakataster

Vaatamisteenus (WMS)

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/cp/MapServer/exts/InspireView/service?

Metainfo: INSPIRE (CP) - Eesti katastriüksused (WMS)

GetCapabilities (URL)

Ava suures kaardiaknas

Allalaadimisteenus (WFS ja AtomFeed)

Kuna tegemist tasuliste andmetega, ei ole allalaadimisteenused avalikult kättesaadavad. Täpsem info Maa-ameti geoportaalis.