Hüdrograafia (HY)

Andmekogu

Hüdrograafia andmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust ja Keskkonnaregistrist.

Metainfo: Eesti topograafia andmekogu - hüdrograafia

Vooluveekogulink

Vaatamisteenus (WMS)

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy_net/MapServer/exts/InspireView/service?

Metainfo: INSPIRE (HY) - Eesti vooluveekogude võrk (WMS)

GetCapabilities (URL)

Ava suures kaardiaknas

Allalaadimisteenus (WFS ja AtomFeed)

Kuna tegemist tasuliste andmetega, ei ole allalaadimisteenused avalikult kättesaadavad. Täpsem info Maa-ameti geoportaalis.

 

Vooluveekogu, seisev vesi, ookeanipiirkond, kärestik, juga, allikas või veesilm, maa- ja vee piir

Vaatamisteenus (WMS)

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy/MapServer/exts/InspireView/service?

Metainfo: INSPIRE (HY) - Eesti veekogud ja veeobjektid (WMS)

GetCapabilities (URL)

Ava suures kaardiaknas

Allalaadimisteenus (WFS ja AtomFeed)

Kuna tegemist tasuliste andmetega, ei ole allalaadimisteenused avalikult kättesaadavad. Täpsem info Maa-ameti geoportaalis.

 

Tamm või pais, lõikumine, kaldarajatis 

Vaatamisteenus (WMS)

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy_mmo/MapServer/exts/InspireView/service?

Metainfo: INSPIRE (HY) - Eesti hüdrograafilised tehisobjektid (WMS)

GetCapabilities (URL)

Ava suures kaardiaknas

Allalaadimisteenus (WFS ja AtomFeed)

Kuna tegemist tasuliste andmetega, ei ole allalaadimisteenused avalikult kättesaadavad. Täpsem info Maa-ameti geoportaalis.