Ehitised (BU)

Andmekogu

Ehitiste andmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust.

Metainfo:Eesti topograafia andmekogu - Ehitised

Vaatamisteenus (WMS)

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service?

Metainfo: INSPIRE (BU) - Eesti ehitised (WMS)

GetCapabilities: URL

Ava suures kaardiaknas

Allalaadimisteenus (WFS ja AtomFeed)

Kuna tegemist tasuliste andmetega, ei ole allalaadimisteenused avalikult kättesaadavad. Täpsem info Maa-ameti geoportaalis.>