KaarditeenusedINSPIRE (AU) - Eesti haldus- ja asustusüksused ning merealapiirid (WMS)
Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: merealad, haldusüksused. --> Haldusüksuste kihil esitatakse Eesti haldusjaotus 4-tasemelisena: 1. tase - riik, 2. tase - maakond, 3. tase - omavalitsu...