KaarditeenusedINSPIRE (TN) - Eesti transpordivõrgud: teed ja rööbasteed (WMS)
Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: raudteelõik (rööbasteed), transpordilõik (teeteljed), transpordiala (teeala). Andmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust.