Live Map ServicesINSPIRE (GN) - Eesti kohanimed (WMS)
Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: kohanimed. Kohanimede andmed pärinevad riiklikust kohanimeregistrist.