Downloadable DataEesti geoloogiline baaskaart
Eesti geoloogiline baaskaart kujutab 10-l teemakaardil Eesti aluspõhja ja pinnakatte geoloogilisi nähtusi, andes informatsiooni maapõue ehitusest, maavarade ja põhjavee levikust, hulgast ning kvaliteedist ja geoloogilise keskkonna seisundist võimaldamaks ...