Live Map ServicesKitsenduste kaardirakendus
Kaardirakenduses kuvatakse kõik kitsendusi põhjustavad objektid (KPO), mille asukoht on registreeritud maakatastri kitsenduste kaardil. http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Kitsendused-p131.html