Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti maapinna kõrgusmudel (DTM - Digital Terrain Model)


Metaandmed
Faili identifikaator: maaamet_korgusmudel
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-15
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: LiDAR (Light Detection And Ranging) kõrguspunktidest toodetud võrgustik-tüüpi kõrgusmudel (DTM - Digital Terrain Model). Tiheasulate kohal toimunud madallennu (lennukõrgus 1300-1500 m) andmetest toodetud mudel on lahutusega 1 m ning kevadise kaardistusliku lennu (lennukõrgus 2400 m) andmete alusel kogu Eestimaa ulatuses mudeleid lahutusega 1, 5, 10, 25m.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti maapinna kõrgusmudel (DTM - Digital Terrain Model)
Kuupäev:
Kuupäev: 2012-03-08
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/reljeef/maapinna_korgusmudel
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: avaandmed@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: tanel.riips@maaamet.ee
Esituse liik: Raster
Teema valdkond: Kõrgused
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Kõrgused
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: Elevation
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEOSS - Earth Observation Vocabulary, version 1.0
Võtmesõna: DEM
Võtmesõna: DTM
Võtmesõna: kõrgusmudel
Võtmesõna: kõrgusandmed
Võtmesõna: INSPIRE
Võtmesõna: reljeefimudel
Võtmesõna: reljeef
Võtmesõna: digital elevation model
Võtmesõna: digital terrain model
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: DEM GeoTIFF
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: DEM XYZ
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Korgusandmed/Korgusmudelid-p508.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab3
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: false
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Kõrgusmudeli loomise aluseks olevad kõrguspunktid on kogutud aerolaserskaneerimise vahendusel. Mõõdistused on teostatud LIDAR (Light Detection And Ranging) seadmega ALS50-II. Väiksema lahutusega mudelid on loodud suurema (täpsema) lahutusega mudelite alusel.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BFF08524D-188E-4F7D-9289-A0ED49F044B2%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user