Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti maardlate kaardirakendus


Metaandmed
Faili identifikaator: 40bc6545_3.xml
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmeteenus
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2016-05-13
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Teenuse identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Maardlate kaardirakenduse kaudu avalikustatakse Keskkonnaregistri maardlate nimistus eksisteeriv ruumiandmestik. Rakenduse kaudu on võimalik näha maardlate ja neid moodustavate maavaravaru plokkide piirjooni ja kategooriat. Samuti on ära toodud mäeeraldiste ruumikujud ja informatsiooni maavara kaevandamise lubadest. Maardlate ja mäeeraldiste piire on võimalik võrrelda Eesti põhi- ja baaskaardi, ortofotode ning katastriüksuste piiridega.
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti maardlate kaardirakendus
Kuupäev:
Kuupäev: 2007-01-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kaardirakendus@maaamet.ee
Võtmesõnad:
Võtmesõna: humanGeographicViewer
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Võtmesõna: maavarad
Võtmesõna: energiaressursid
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: maavarad
Võtmesõna: maardla
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 3.1
Võtmesõna: maardlad
Võtmesõna: INSPIRE
Teenuse liik: view
Ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: Tingimusi ei rakendata
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitation
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: unknown
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU213&user_id=at
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmeteenus
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: false
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud:
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega
Kuupäev:
Kuupäev: 2009-10-20
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BF4A540D5-5B97-4783-9372-3F648212EFD1%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user