ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti maardlate kaardirakendus


Metadata
File Identifier: 40bc6545_3.xml
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Service
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-05-10
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Service Identification
Abstract: Maardlate kaardirakenduse kaudu avalikustatakse Keskkonnaregistri maardlate nimistus eksisteeriv ruumiandmestik. Rakenduse kaudu on võimalik näha maardlate ja neid moodustavate maavaravaru plokkide piirjooni ja kategooriat. Samuti on ära toodud mäeeraldiste ruumikujud ja informatsiooni maavara kaevandamise lubadest. Maardlate ja mäeeraldiste piire on võimalik võrrelda Eesti põhi- ja baaskaardi, ortofotode ning katastriüksuste piiridega.
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti maardlate kaardirakendus
Date:
Date: 2007-01-08
Date Type: Publication Date
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: kaardirakendus@maaamet.ee
Keyword Collection:
Keyword: humanGeographicViewer
Associated Thesaurus: ISO 19119 service taxonomy
Keyword: humanGeographicViewer
Associated Thesaurus: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Keyword: maavarad
Keyword: maardla
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 3.1
Keyword: maardlad
Keyword: INSPIRE
Service Type: other
Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Operation:
Operation Name: vaatamisteenus
DCP: WebServices
Operation:
URL: https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU213&user_id=at
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitations
Distribution
Transfer Options:
URL: https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU213&user_id=at
Quality
Scope: Service
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed:
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega
Date:
Date: 2009-10-20
Date Type: Publication Date
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BF4A540D5-5B97-4783-9372-3F648212EFD1%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user