Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model)


Metaandmed
Faili identifikaator: {EC9B1EE4-7988-42AC-AC7C-729A14F8A713}
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-15
Metaandmestandard: ISO 19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eesti. Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis pole üle 50 meetri kõrguseid puid. Andmete eraldusvõime 4-10m.
Keel: Eesti
Pisipilt:
http://www.maaamet.ee/data/images/CHM_vaike.png
Graafiline sirvimine: http://www.maaamet.ee/data/images/CHM_vaike.png
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model)
Kuupäev:
Kuupäev: 2015-03-27
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Tunnus: http://www.maaamet.ee/reljeef/taimkatte_korgusmudel_CHM_2015-03-27
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Töötleja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ants.vain@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: avaandmed@maaamet.ee
Esituse liik: Raster
Teema valdkond: Kõrgused
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Kõrgused
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: kõrgus
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 2.4
Võtmesõna: DEM
Võtmesõna: digital elevation model
Võtmesõna: CHM
Võtmesõna: canopy height model
Võtmesõna: kõrgusmudel
Võtmesõna: kõrgusandmed
Võtmesõna: reljeef
Võtmesõna: reljeefimudel
Võtmesõna: taimkatte kõrgusmudel
Võtmesõna: INSPIRE
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GeoTIFF
Formaadi versioon: -
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab3
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud:
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: false
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Taimkatte mudeli arvutamisel on kasutatud Maa-ameti üle-eestilisi laserskaneerimise (LiDAR) andmeid. Mudelist on eemaldatud hooneteks klassifitseeritud LiDAR-i punktid, kuid tiheasustusega aladel võib siiski ka hooneid esineda. Mudeli piksli väärtuse arvutamisel on kasutatud 90 protsentiili väärtust. Iga piksli sisse arvutatakse LiDAR punktidest kõrgusjaotus. Kõrgusjaotusest võetakse 90% väärtus, mis omistatakse piksli väärtuseks ning mis näitab taimestiku kõrgust selle piksli sees.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BE74CDBA8-EA72-4E07-B6BC-7B1426694224%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user