ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model)


Metadata
File Identifier: {EC9B1EE4-7988-42AC-AC7C-729A14F8A713}
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-15
Metadata Standard Name: ISO 19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model) näitab taimestiku kõrgust maapinnast. Andmed katavad kogu Eesti. Mudel on jaotatud kõrgusklassidesse, kus alla 1-meetrise väärtusega pikslid on läbipaistvad. Järgnevad kõrgusklassid on: 1-4 m, 4-10 m, 10-20 m, 20-30 m ja üle 30-meetrise väärtusega pikslid. Arvutamisel on eeldatud, et Eestis pole üle 50 meetri kõrguseid puid. Andmete eraldusvõime 4-10m.
Language: Estonian
Thumbnail:
http://www.maaamet.ee/data/images/CHM_vaike.png
Browse Graphic: http://www.maaamet.ee/data/images/CHM_vaike.png
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti taimkatte kõrgusmudel (CHM - Canopy Height Model)
Date:
Date: 2015-03-27
Date Type: Publication Date
Identifier: http://www.maaamet.ee/reljeef/taimkatte_korgusmudel_CHM_2015-03-27
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Processor
Contact Info:
E-Mail Address: ants.vain@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: avaandmed@maaamet.ee
Representation Type: Grid
Topic Category: Elevation and Derived Products
Keyword Collection:
Keyword: Kõrgused
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: kõrgus
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4
Keyword: DEM
Keyword: digital elevation model
Keyword: CHM
Keyword: canopy height model
Keyword: kõrgusmudel
Keyword: kõrgusandmed
Keyword: reljeef
Keyword: reljeefimudel
Keyword: taimkatte kõrgusmudel
Keyword: INSPIRE
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: GeoTIFF
Format Version: -
Transfer Options:
URL: http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab3
Function: Download
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed:
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Taimkatte mudeli arvutamisel on kasutatud Maa-ameti üle-eestilisi laserskaneerimise (LiDAR) andmeid. Mudelist on eemaldatud hooneteks klassifitseeritud LiDAR-i punktid, kuid tiheasustusega aladel võib siiski ka hooneid esineda. Mudeli piksli väärtuse arvutamisel on kasutatud 90 protsentiili väärtust. Iga piksli sisse arvutatakse LiDAR punktidest kõrgusjaotus. Kõrgusjaotusest võetakse 90% väärtus, mis omistatakse piksli väärtuseks ning mis näitab taimestiku kõrgust selle piksli sees.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BE74CDBA8-EA72-4E07-B6BC-7B1426694224%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user