Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti topograafia andmekogu topokaardistuse ortofotod


Metaandmed
Faili identifikaator: 70003098-ETAK-topokaardistuse_ortofoto
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-15
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Eesti topokaardistuse aluseks toodetud ortofotod katavad kogu riigi territooriumi. Alates 2008. aastast kaetakse regulaarselt nelja-aastase tsükli jooksul aerofotodega kogu riik. Ortofotod on piksli suurusega 10-40cm (GSD 10-40cm). Aastatel 2002 - 2007 toodetud fotod on üldjuhul piksli suurusega 40 cm (GSD 40 cm).Lisaks tsüklilise aeropildistamise käigus valmivatele ortofotodele toodetakse vajadusel ka mingi konkreetse väiksema piirkonna fotosid. Nt on eraldi aeropildistusobjektiks olnud rannajoon või Vene piiri äärsed alad.---> Lisaks tavapärasele RGB värvikanaliga ortofotodele on saadaval ka valevärvi (CIR) ortofotod.---> Ortofotode tootmise ja pidamise aluseks on "Ruumiandmete seadus", "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ning määrus "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused".
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti topograafia andmekogu topokaardistuse ortofotod
Kuupäev:
Kuupäev: 2002-05-08
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: mait.metsur@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Autor
Kontaktandmed:
E-posti aadress: mait.metsur@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: avaandmed@maaamet.ee
Teema valdkond: Kujutised/põhikaardid/maakate
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Ortokujutised
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: avaandmed
Võtmesõna: ortofoto
Võtmesõna: RGB
Võtmesõna: valevärvi ortofoto
Võtmesõna: CIR
Võtmesõna: aerofoto
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: RGB ECW
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: RGB GeoTIFF
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: CIR ECW
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: CIR GeoTIFF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod-p99.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab2
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: false
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Aastal 2002 kasutati pildistamiseks analoogseadet RC30, 2005. aastal analoogseadmeid RC20, RC30, RMK TOP 15, aastatel 2006-2007 pildistati Vexcel UltraCam D ja Leica ADS40 kaameraga, 2008-2010 Leica ADS40 kaameraga, alates 2011. aastast on kasutusel aerokaamera Leica ADS40-SH52 ning aastast 2016 on kasutusel Leica ADS100-SH100. Põhjalikum ülevaade ortofotode tootmisest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Tootmislugu-p189.html
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BDD75F608-8BDB-4108-A373-1DB5DA4356BC%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user