ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti topograafia andmekogu topokaardistuse ortofotod


Metadata
File Identifier: 70003098-ETAK-topokaardistuse_ortofoto
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-15
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Eesti topokaardistuse aluseks toodetud ortofotod katavad kogu riigi territooriumi. Alates 2008. aastast kaetakse regulaarselt nelja-aastase tsükli jooksul aerofotodega kogu riik. Ortofotod on piksli suurusega 10-40cm (GSD 10-40cm). Aastatel 2002 - 2007 toodetud fotod on üldjuhul piksli suurusega 40 cm (GSD 40 cm).Lisaks tsüklilise aeropildistamise käigus valmivatele ortofotodele toodetakse vajadusel ka mingi konkreetse väiksema piirkonna fotosid. Nt on eraldi aeropildistusobjektiks olnud rannajoon või Vene piiri äärsed alad.---> Lisaks tavapärasele RGB värvikanaliga ortofotodele on saadaval ka valevärvi (CIR) ortofotod.---> Ortofotode tootmise ja pidamise aluseks on "Ruumiandmete seadus", "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ning määrus "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused".
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti topograafia andmekogu topokaardistuse ortofotod
Date:
Date: 2002-05-08
Date Type: Creation Date
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: mait.metsur@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Author
Contact Info:
E-Mail Address: mait.metsur@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: avaandmed@maaamet.ee
Topic Category: Imagery and Base Maps
Keyword Collection:
Keyword: Ortokujutised
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: avaandmed
Keyword: ortofoto
Keyword: RGB
Keyword: valevärvi ortofoto
Keyword: CIR
Keyword: aerofoto
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: RGB ECW
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: RGB GeoTIFF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: CIR ECW
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: CIR GeoTIFF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Ortofotod-p99.html
Function: Information
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Ortofotod/Laadi-ortofotod-alla-p610.html
Function: Download
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Aastal 2002 kasutati pildistamiseks analoogseadet RC30, 2005. aastal analoogseadmeid RC20, RC30, RMK TOP 15, aastatel 2006-2007 pildistati Vexcel UltraCam D ja Leica ADS40 kaameraga, 2008-2010 Leica ADS40 kaameraga, alates 2011. aastast on kasutusel aerokaamera Leica ADS40-SH52 ning aastast 2016 on kasutusel Leica ADS100-SH100. Põhjalikum ülevaade ortofotode tootmisest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Tootmislugu-p189.html
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BDD75F608-8BDB-4108-A373-1DB5DA4356BC%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user