Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Ajalooliste kaartide kaardirakendus


Metaandmed
Faili identifikaator: 40bc6545_9.xml
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmeteenus
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2014-05-09
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Teenuse identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Kaardirakendus on algselt valminud koostöös Keskkonnaministeeriumiga, kes korraldas ka esimeste rakenduses kuvatavate kaartide skaneerimise. Hiljem on rakenduse funktsionaalsus ning aluskaartide valik täienenud Maa-ameti initsiatiivil. Ajalooliste kaartide kaardirakendus koondab erinevates mõõtkavades vanemaid topograafilisi kaarte, katastrikaarte ning ajaloolisi ortofotosid Eesti ala kohta. Tutvuda on võimalik nii ajalooliste kui ka tänapäeval kasutuses olevate kaardilehtede jaotustega. Ajalooliste kaartide peal on võimalik kuvada aktuaalset katastrikaarti. http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Ajaloolised-kaardid-p157.html
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Ajalooliste kaartide kaardirakendus
Kuupäev:
Kuupäev: 2004-12-30
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kaardirakendus@maaamet.ee
Võtmesõnad:
Võtmesõna: humanGeographicViewer
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Võtmesõna: ortokujutised
Võtmesõna: geograafilised ruutvõrgud
Võtmesõna: katastriüksused
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: aluskaardid
Võtmesõna: ajaloolised kaardid
Võtmesõna: topograafilised kaardid
Võtmesõna: topokaardid
Võtmesõna: katastrikaardid
Võtmesõna: kataster
Teenuse liik: view
Ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: Tingimusi ei rakendata
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitation
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: unknown
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU41&user_id=at
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmeteenus
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BDA9A85C9-D7A4-4634-A0D1-15A74D373CA3%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user