ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Ajalooliste kaartide kaardirakendus


Metadata
File Identifier: 40bc6545_9.xml
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Service
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2014-05-09
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Service Identification
Abstract: Kaardirakendus on algselt valminud koostöös Keskkonnaministeeriumiga, kes korraldas ka esimeste rakenduses kuvatavate kaartide skaneerimise. Hiljem on rakenduse funktsionaalsus ning aluskaartide valik täienenud Maa-ameti initsiatiivil. Ajalooliste kaartide kaardirakendus koondab erinevates mõõtkavades vanemaid topograafilisi kaarte, katastrikaarte ning ajaloolisi ortofotosid Eesti ala kohta. Tutvuda on võimalik nii ajalooliste kui ka tänapäeval kasutuses olevate kaardilehtede jaotustega. Ajalooliste kaartide peal on võimalik kuvada aktuaalset katastrikaarti. http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Kaardirakendused/Ajaloolised-kaardid-p157.html
Citation:
Contact Info:
Title: Ajalooliste kaartide kaardirakendus
Date:
Date: 2004-12-30
Date Type: Publication Date
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: kaardirakendus@maaamet.ee
Keyword Collection:
Keyword: humanGeographicViewer
Associated Thesaurus: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Keyword: ortokujutised
Keyword: geograafilised ruutvõrgud
Keyword: katastriüksused
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: aluskaardid
Keyword: ajaloolised kaardid
Keyword: topograafilised kaardid
Keyword: topokaardid
Keyword: katastrikaardid
Keyword: kataster
Service Type: view
Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: Tingimusi ei rakendata
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitation
Distribution
Distribution Format:
Format Name: unknown
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU41&user_id=at
Quality
Scope: Service
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BDA9A85C9-D7A4-4634-A0D1-15A74D373CA3%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user