Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Maanteeameti kaardirakendus


Metaandmed
Faili identifikaator: 40bc6545_7.xml
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmeteenus
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2018-03-20
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Teenuse identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Maanteeameti kaardirakendus on Teeregistrisse kogutavate andmete näitamiseks loodud kaardiliides. https://teeregister.riik.ee/mnt/index.do
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Maanteeameti kaardirakendus
Kuupäev:
Kuupäev: 2005-05-12
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kaardirakendus@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maanteeamet
Vastutava osalise ülesanded: Allikaga varustaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: jaan.ingermaa@mnt.ee
Võtmesõnad:
Võtmesõna: humanGeographicViewer
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO 19119 service taxonomy
Võtmesõna: Transport Network
Võtmesõna: Road
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: INSPIRE - Feature Concept Dictionary, version 3
Võtmesõna: teedevõrk
Võtmesõna: maantee
Võtmesõna: tee
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 3.1
Võtmesõna: põhimaantee
Võtmesõna: tugimaantee
Võtmesõna: ramp
Võtmesõna: ühendustee
Võtmesõna: kõrvalmaantee
Võtmesõna: kohalik tee
Võtmesõna: eratee
Võtmesõna: metsatee
Võtmesõna: teenumbrid
Võtmesõna: liiklusõnnetused
Võtmesõna: sillad
Võtmesõna: truubid
Võtmesõna: teeilmajaamad
Võtmesõna: teekaamerad
Võtmesõna: kiiruskaamerad
Võtmesõna: parklad
Võtmesõna: kilomeetripunktid
Võtmesõna: bussipeatused
Võtmesõna: kiiruspiirangud
Võtmesõna: teekate
Võtmesõna: teed
Võtmesõna: humanGeographicViewer
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Teenuse liik: view
Ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Toiming:
Toimingu nimetus: vaatamisteenus
DCP: veebiteenused
Toiming:
Allika asukoha määraja (URL): http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU75&user_id=at
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitations
Levitamine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU75&user_id=at
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmeteenus
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BC4F92721-69D5-44C7-BA1D-7E13148DD45D%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user