Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti põhikaardi samakõrgusjooned ja kõrguspunktid


Metaandmed
Faili identifikaator: 70003098-epk10_horisontaalid_korguspunktid
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-14
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Ruumiandmekogum hõlmab Eesti põhikaardi 1:10000 reljeefikihi andmed: samakõrgusjooned ja kõrguspunktid. Nähtuste atribuudid on kõrgus ja kõrgusarv. Samakõrgusjooned on esitatud 2,5 m intervalliga. Samakõrgusjooned ja kõrguspunktid on toodetud ajavahemikus 2012-2018 kogutud aerolaserskaneerimise (LiDAR - Light Detection And Ranging) kõrguspunktidest.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti põhikaardi samakõrgusjooned ja kõrguspunktid
Kuupäev:
Kuupäev: 2018-08-15
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/reljeef/isojooned_korguspunktid
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: avaandmed@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Samaväärne mõõtkava: 1: 10000
Teema valdkond: Kõrgused
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Kõrgused
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: pinnamood, reljeef
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 2.4
Võtmesõna: INSPIRE
Võtmesõna: avaandmed
Võtmesõna: samakõrgusjoon
Võtmesõna: horisontaal
Võtmesõna: isojoon
Võtmesõna: kõrguspunkt
Võtmesõna: kõrgusandmed
Võtmesõna: kõrgus
Võtmesõna: LiDAR
Võtmesõna: reljeef
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GDB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: TAB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: DGN
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MID/MIF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/el_MapServer/serviceatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Korgusandmed/Eesti-pohikaardi-110-000-reljeefikiht-p509.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Samakõrgusjoonte algandmeteks on (LIDAR) maapinna hõrendatud punktid (keypoint), millest loodi 10-meetrise lahutusega kõrgusmudel, milles omakorda on augud suuremate seisuveekogude- ning üle 8 meetri laiusega vooluvete osas (nendesse kohadesse ei ole tarvis samajooni tekitada). Tekkinud samajoontest valiti välja 150-st meetrist pikemad jooned ning neid siluti erinevate sammudega, lahendades seejuures silumise tulemusena tekkinud konfliktid (joonte lõikumised), liiga järsud (alla 10 kraadi) käänupunktide vahelised tagasipöörded ning kattumised veekogudega. Iseloomulike kõrguspunktide valikusse jäid alles kõige kõrgemad või kõige madalamad maapinna hõrendatud punktid alade sisse, mida ümbritses kuni 2000 meetri pikkune samakõrgusjoon. Seda, kas tegemist on positiivse või negatiivse pinnavormiga (kas tegemist on lohu põhja või künka tipu punktiga) aitas välja selgitada samakõrgusjoone sisse jäävate kõikide maapinna hõrendatud punktide keskmine kõrgus (kas keskmine oli suurem või väiksem samakõrgusjoone väärtusest). Positiivsetel pinnavormidel, mille tippudes esinevad lohud, on alles jäetud nii positiivse pinnavormi kõrgeim puhkt, kui selle tipus oleva lohu madalaim punkt. Tippu või lohu põhja märkivat punkti eristavad atribuuditabelis väärtused min või max. Lohkusid ümbritsevad samakõrgusjooned on tähistatud langujoontega.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BB284F864-534C-48DA-AB79-C6BB4B14440D%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user