ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti põhikaardi samakõrgusjooned ja kõrguspunktid


Metadata
File Identifier: 70003098-epk10_horisontaalid_korguspunktid
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-14
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Ruumiandmekogum hõlmab Eesti põhikaardi 1:10000 reljeefikihi andmed: samakõrgusjooned ja kõrguspunktid. Nähtuste atribuudid on kõrgus ja kõrgusarv. Samakõrgusjooned on esitatud 2,5 m intervalliga. Samakõrgusjooned ja kõrguspunktid on toodetud ajavahemikus 2012-2018 kogutud aerolaserskaneerimise (LiDAR - Light Detection And Ranging) kõrguspunktidest.
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti põhikaardi samakõrgusjooned ja kõrguspunktid
Date:
Date: 2018-08-15
Date Type: Publication Date
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/reljeef/isojooned_korguspunktid
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: avaandmed@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 10000
Topic Category: Elevation and Derived Products
Keyword Collection:
Keyword: Kõrgused
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: pinnamood, reljeef
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4
Keyword: INSPIRE
Keyword: avaandmed
Keyword: samakõrgusjoon
Keyword: horisontaal
Keyword: isojoon
Keyword: kõrguspunkt
Keyword: kõrgusandmed
Keyword: kõrgus
Keyword: LiDAR
Keyword: reljeef
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: GDB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: TAB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: DGN
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GML
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MID/MIF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/el_MapServer/serviceatoma1.xml
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Korgusandmed/Eesti-pohikaardi-110-000-reljeefikiht-p509.html
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Samakõrgusjoonte algandmeteks on (LIDAR) maapinna hõrendatud punktid (keypoint), millest loodi 10-meetrise lahutusega kõrgusmudel, milles omakorda on augud suuremate seisuveekogude- ning üle 8 meetri laiusega vooluvete osas (nendesse kohadesse ei ole tarvis samajooni tekitada). Tekkinud samajoontest valiti välja 150-st meetrist pikemad jooned ning neid siluti erinevate sammudega, lahendades seejuures silumise tulemusena tekkinud konfliktid (joonte lõikumised), liiga järsud (alla 10 kraadi) käänupunktide vahelised tagasipöörded ning kattumised veekogudega. Iseloomulike kõrguspunktide valikusse jäid alles kõige kõrgemad või kõige madalamad maapinna hõrendatud punktid alade sisse, mida ümbritses kuni 2000 meetri pikkune samakõrgusjoon. Seda, kas tegemist on positiivse või negatiivse pinnavormiga (kas tegemist on lohu põhja või künka tipu punktiga) aitas välja selgitada samakõrgusjoone sisse jäävate kõikide maapinna hõrendatud punktide keskmine kõrgus (kas keskmine oli suurem või väiksem samakõrgusjoone väärtusest). Positiivsetel pinnavormidel, mille tippudes esinevad lohud, on alles jäetud nii positiivse pinnavormi kõrgeim puhkt, kui selle tipus oleva lohu madalaim punkt. Tippu või lohu põhja märkivat punkti eristavad atribuuditabelis väärtused min või max. Lohkusid ümbritsevad samakõrgusjooned on tähistatud langujoontega.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BB284F864-534C-48DA-AB79-C6BB4B14440D%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user