Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti põhikaardi samakõrgusjooned ja kõrguspunktid


Metaandmed
Faili identifikaator: 70003098-epk10_horisontaalid_korguspunktid
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2018-09-10
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Ruumiandmekogum hõlmab Eesti põhikaardi 1:10000 reljeefikihi andmed: samakõrgusjooned ja kõrguspunktid. Nähtuste atribuudid on kõrgus ja kõrgusarv. Samakõrgusjooned on esitatud 2,5 m intervalliga. Samakõrgusjooned ja kõrguspunktid on toodetud ajavahemikus 2012-2017 kogutud aerolaserskaneerimise (LiDAR - Light Detection And Ranging) kõrguspunktidest.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti põhikaardi samakõrgusjooned ja kõrguspunktid
Kuupäev:
Kuupäev: 2018-08-15
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/reljeef/isojooned_korguspunktid
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ruumiandmed@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Samaväärne mõõtkava: 1: 10000
Teema valdkond: Kõrgused
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Kõrgused
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: pinnamood, reljeef
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 2.4
Võtmesõna: INSPIRE
Võtmesõna: avaandmed
Võtmesõna: samakõrgusjoon
Võtmesõna: horisontaal
Võtmesõna: isojoon
Võtmesõna: kõrguspunkt
Võtmesõna: kõrgusandmed
Võtmesõna: kõrgus
Võtmesõna: LiDAR
Võtmesõna: reljeef
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitations
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GDB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: TAB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: DGN
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MID/MIF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/el_MapServer/serviceatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Korgusandmed/Eesti-pohikaardi-110-000-reljeefikiht-p509.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Samakõrgusjoonte tekitamisel LiDAR-i maapinna hõrendatud punktidest (keypoint), mida on üle Eesti arvuliselt 475486352 punkti loodi kõigepealt 10 meetrise lahutusega kõrgusmudel, mis ei sisaldanud andmeid suuremate veekogude osas, seejärel tekitati kõrgusjooned ning siluti neid erinevate sammudega lahendades samal ajal silumise tulemusena tekkinud konfliktid (joonte lõikumised). Lõpuks eemaldati 200-st meetrist lühemad joonelõigud ning kustutati joonelõigud, mis kattusid väiksemate veekogudega. Samakõrguspunktide esialgsesse valikusse (algandmeteks jätkuvalt maapinna hõrendatud punktid) jäid punktid, mida võis ümbritseda kuni 1000 meetri pikkune samakõrgusjoon. Seejärel jäeti iga sellise samakõrgusjoonega ümbritsetud künka või lohu sisse alles maksimaalse ja minimaalse kõrgusega punkt. Seejärel eemaldati nendest kahest see punkt, mis oli samakõrgusjoonele lähemal (eeldusel, et kõrgeim tipp asub samakõrgusjoonest kaugemal ning madalm tipp samuti kaugemal). Lõpuks hõrendati punktide valikut järk-järgult kasvavate puhveralade abil kuni tulemuseni, kus ükski punkt ei ole teisele lähemal kui 150 meetrit, seejuures eelistades kõrgema absoluutkõrgusega punkti madalama absoluutkõrgusega punktile. Eemaldati ka punktid kõrgusvahemikus +/- 0.5 meetrit üle merepinna.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BB284F864-534C-48DA-AB79-C6BB4B14440D%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user