Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

INSPIRE (TN) - Eesti transpordivõrgu ühised elemendid (WMS)


Metaandmed
Faili identifikaator: 547703e2.xml
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmeteenus
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2018-03-20
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Teenuse identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: liiklusala, liiklussõlmpunkt, liikluslõik. Teenus hõlmab teede ja rööbasteede, õhutranspordi- ja veetranspordivõrgu ning köisteede andmed. --> Andmed pärinevad või on tuletatud Eesti topograafia andmekogu, Teeregistri, Lennuameti ja Veeteede ameti andmetest.
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: INSPIRE (TN) - Eesti transpordivõrgu ühised elemendid (WMS)
Kuupäev:
Kuupäev: 2012-01-06
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Kuupäev:
Kuupäev: 2016-01-11
Kuupäeva tüüp: Viimase läbivaatamise kuupäev
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Võtmesõnad:
Võtmesõna: infoMapAccessService
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO 19119 service taxonomy
Võtmesõna: traffic
Võtmesõna: transportation
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 2.4
Võtmesõna: infoMapAccessService
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Võtmesõna: transport
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Themes, version 2.4
Võtmesõna: Transport Area
Võtmesõna: Transport Link
Võtmesõna: Transport Node
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: INSPIRE - Feature Concept Dictionary, version 3
Võtmesõna: INSPIRE
Võtmesõna: liiklussõlmpunkt
Võtmesõna: liiklusala
Võtmesõna: liikluslõik
Võtmesõna: liiklus
Võtmesõna: transpordivõrk
Teenuse liik: view
Ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Toiming:
Toimingu nimetus: vaatamisteenus
DCP: veebiteenused
Toiming:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_com/MapServer/exts/InspireView/service?
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitations
Levitamine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_com/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmeteenus
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2009, 19. oktoober 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega
Kuupäev:
Kuupäev: 2009-10-20
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BA02E1305-6730-46BF-84E8-8F2BE7FE1169%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user